Grobnišćino naša

Sȁkō vrīme svojȕ pjȇsmū pjȇvā,
Ona j’ reklȁ: – Kȁnat kāntȃ. Sē se mīnja,
A ti si nȃn, Grȍbnišćino nȁša,vȁvīk čȕda žīvȁ,
Ōvdȉ sȗnce sȁkī dȃn donosi bȍžjē milosȑďi,
Tu j’ zemjȁ dobrȁ i jȗdi su vrȋdnī,
S kolȅna na kolȅno jȗden se prenōse mȋsli
Da bez vȅre, bez dȅla, bez mȋra, nȉ nī bȍžjega smilovãnjā.

 

Pogledaj više…