Recent blog posts

Mozaik svijetlih i tamnih zrnaca

Pogledamo li na ovaj naš zemaljski šar ( rus. kugla, lopta) vidimo li, da je on ne samo šaren, nego da je sastavljen od neizmjerno puno – svjetlih i tamnih zrnaca, tvrdih kao dijamant,  zlato… pa sve do mekih kao glista ili ljudska driska (slov. proljev). Pak, slijedimo li sada samo ljudski trag, onda vidimo…