Recent blog posts

Otvaranje mosta! Ali kojega ?

Utorak, 26. VII. 2022. Otvaranje mosta! Ali kojega ? Zajedništvo, obmana, ropstvo Da li je, ne tako davno u jednoj obitelji živjelo skladno šestero braće, šestero naroda, živjelo u zajedništvu šestero stvaralačkih republika? Složno li su narodi radili, zajedničku kulturu gradili, tvarna i kulturna dobra, svojim brodovima  i mnogim ljudima svijetu donosili? Da li su…

Mozaik svijetlih i tamnih zrnaca

Pogledamo li na ovaj naš zemaljski šar ( rus. kugla, lopta) vidimo li, da je on ne samo šaren, nego da je sastavljen od neizmjerno puno – svjetlih i tamnih zrnaca, tvrdih kao dijamant,  zlato… pa sve do mekih kao glista ili ljudska driska (slov. proljev). Pak, slijedimo li sada samo ljudski trag, onda vidimo…